i d é z e t e k *_*

... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥,,Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását; kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani egy kicsit a világon - egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker."
Ralph Waldo Emerson

,,Ez a végső mentőöv: mindenki vigyázzon arra, hogy a saját története szép legyen. És amikor az utolsó lélegzetét veszi, akkor úgy emlékezzen vissza, hogy ezt érdemes volt végigcsinálni."
Csányi Vilmos

,,A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok;
a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek."
Charles W. Eliot

,,Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep."
Márai Sándor

,,Nekem nagyon egyszerű ízlésem van,
mindig a legjobbal vagyok megelégedve."
Oscar Wilde

,,Nincs más ellensége az embernek, csak a bűntudat és a félelem. A szeretet és a tudatosság igaz barátaid."
Dalai láma

,,Jól válaszd meg az álmod, mert ez meghatározza egész életed alakulását, sorsodat is, és esetleg be is teljesülhet."
J.W. Goethe

,,A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben. Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés: te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást."
Márai Sándor

,,Dédelgesd álmaid és terveid, mert lelkedből fogantak; nyomukban valósul meg mindaz, amit elérsz."
Napoleon Hill

,,Bizonyos koron felül már nem az a fontos, mit mondanak az emberről, hanem hogy ő mit tart saját magáról. Legbelül, négyszemközt, saját magáról. Ott, ahol semmiféle ripacskodással, semmilyen ledér mutatvánnyal nem lehet elkendőzni az igazságot."
Rónay György

,,Nagy különbség van a részvétlen némaság és az együtt érző meghallgatás között. A modern ember egyik legnagyobb keserve, hogy nincs hol, nincs kinek a batyuját kiteregetni. Ezért olyan keresettek a pszichiáterek, akik türelmes, fizetett szak-meghallgatók, s olykor nem is tesznek mást, csak hagyják, hogy a páciens alaposan kibeszélje magát, s már ezzel is gyógyítanak. Holott egymás orvosai lehetnénk - egy kis szeretettel, empátiával, valódi és nem színlelt érdeklődéssel embertársunk személye iránt. Megérinteni a remegő kezet, elmélyedni a repdeső tekintetben, azt sugallni: ,,Most te, egyedül te vagy a fontos", s lenyugtatni a zaklatott lelket, azáltal, hogy osztozunk vele... Örömben együtt lenni? Az se könnyű, irigység nélkül együtt nevetni, akkor is, ha nekünk magunknak éppen kevés okunk van a derűre..."
Jókai Anna

,,Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és az a szegény, akinek a vágya több mint a pénze... Szegényebbé bennünket a még több utáni vágyakozás tesz. A boldogság titka nem az, hogy többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk."
Szent-Györgyi Albert

,,A könyvek barátaim; társaságuk végtelenül kellemes nekem. Ők minden korból, minden országból valók. Kitüntették magukat a tanácskozószobákban éppúgy, mint a csatamezőn, s nagy méltóságokat nyertek el tudományukért. Könnyű hozzájuk férnem, mert mindig készek szolgálatomra, s akkor engedem őket társaságomba, akkor engedem el őket társaságomból, amikor kényem-kedvem tartja. Sohasem esnek terhemre, ellenben tüstént felelnek, ha kérdezem őket. Olyik a múlt korok eseményeit adja elém, olyik a Természet titkait fedi föl nekem. Némelyik megtanít, hogy kell élnem, némelyik viszont, hogy kell meghalnom. Egyik élénkségével elhessegeti gondjaimat és földeríti a lelkem, másik megizmosítja, fölbátorítja a szellemem; megtanít, mi a legfontosabb; hogy kell vágyaimat rakoncára fognom, s mint kell magamat egyedül önmagamtól függővé tennem. Egy szó mint száz: megnyitják előttem a művészetek és tudományok legkülönbözőbb utait és fölvilágosításukra mindenkor rábízhatom magam. Szolgálataik viszonzásául nem kívánnak egyebet, mint valami alkalmatos zugot szerény hajlékomban, ahol békén nyugodhatnak, mert e barátaim inkább találják gyönyörűségüket a visszavonultság csöndjében, semmint a társaság lármájában."
Fr. Petrarca

,,A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.

Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor lelked ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az önbizalom hiánya, reménytelenség: mind hosszú évek, melyek nemcsak a testet húzzák le a föld porába, hanem a lelket is. Az ember - akár tizenhat éves, akár hatvanhat - csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén: nem fél a kockázattól: gyermeki kíváncsisággal várja: mi lesz holnap: szabadon örül mindennek.

Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed.

Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság - az ember, a föld, a végtelenség hírnökeit.

Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze a szívedet."
Albert Schweitzer

,,Amikor lefogyunk tíz kilót, talán éppen azt a tíz kilót adjuk le, ami a legjobb bennünk. Talán épp abban a tíz kilóban van a tehetségünk, az emberségünk, az érzelmeink vagy a tisztességünk."
Woody Allen

,,A nevetés és a mosoly kapuk és ajtók,
melyeken át sok jó dolog be tud lopakodni egy emberbe."
Morgenstein

,,Aki jobban szeret, az alulmarad, és szenvedni kénytelen."
Thomas Mann

,,A kitartást a világon semmi sem helyettesítheti - sem a tehetség, hiszen mi sem gyakoribb, mint az elvetélt tehetségek, sem a tudás... a világ tele van művelt, de lezüllött emberekkel. Ám a kitartás és a határozottság együtt mindenható. A kitartás mindig megoldotta az emberiség problémáit, és a jövőben is mindig meg fogja oldani."
Calvin Coolidge

,,Ha gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik - hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömükben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi."
Dale Carnegie

,,Ezredévek alatt milliókat öltek meg a gyűlölet nevében. Ennél többet csak a szeretet nevében gyilkoltak. De a közöny nevében nem öltek meg soha senkit."
Sri L. Puranik

,,Egy hang a szívben ítél csak közöttünk,
S ez a rejtélyes bíró a rokonszenv,
Mely istenít vagy gúnyával megöl."
Madách Imre

,,...Mindenek fölött:
Légy hű magadhoz: így mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz."
William Shakespeare

,,Azt hiszem, ezerből csak egy ember ismeri a trükköt, hogyan kell valóban teljesen a jelenben élni. Legtöbbünk 1 órából 59 percet vagy a múltban tölt - sajnálkozik az eltűnt örömök felett, szégyenkezik a rosszul sikerült dolgok miatt (mindkettő teljesen haszontalan és kimerítő) -, vagy a jövőben, amelyre hol vágyakozással, hol félelemmel gondol. Az élet igazi megélésének egyetlen módja az, hogy minden pillanatot megismételhetetlen csodának fogadunk el, mert tényleg az - csoda és megismételhetetlen."
Storm Jameson

,,A remény annak tudása, hogy a rossz, amelyet magunkban hordozunk véges, és hogy lelkünknek legkisebb odafordulása a jóhoz - ha csak egy percig tartana is - rombol valamit a rosszon..."
Simone Weil

,,A legcsodálatosabb tapasztalás, amiben részünk lehet, a titokzatosságé. Ez az alapvető érzelem szüli az igazi művészetet és az igazi tudományt. Aki nem kerül ismeretségbe vele, és immár nem képes csodálkozni, nem tud elálmélkodni, az jószerivel már nem is él... Tudni valaminek a létezéséről, amibe behatolni nem tudunk, érzékelni a legmélységesebb értelmet és a legragyogóbb szépséget, amelyhez eszünk csak a legkezdetlegesebb formában férhet hozzá - ez az a tudás és érzelem, amelyik az igazi vallásosságot megtestesíti."
Albert Einstein

,,Nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy önmagadat amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, s mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba, és újjászülethetsz a felsőbb, az Isten világába."
Giovanni Pico della Mirandola

,,Egy család kormányzása nem jár kisebb vesződséggel, mint egy államé... s attól, hogy kevésbé fontosak, a magánügyek nem kevésbé gyötrelmesek."
Montaigne

,,Van négy bűvös szó - nem engedhetjük meg magunknak -, amelynek minden gyermek nevelésében helyet kellene kapnia. Azt a gyermeket, aki még soha nem hallotta e szavakat, vagy soha nem volt kénytelen alávetni magát azok jelentésének, a szülei egyszerűen becsapták. Ahogy az edzés a testet erősíti, úgy teszi a mértékletesség edzettebbé a szellemet. Ha időnként nem részesülünk fegyelmező hatásából, személyiségünk látja a kárát."
Morris Mandel

,,Egyszer azt kérdezték Isidor I. Rabi Nobel-díjas fizikustól, miért ment tudósnak, s nem orvosnak, ügyvédnek vagy üzletembernek, mint a szomszédságukban élő többi bevándorló gyermek. Dr. Rabi erre így válaszolt: "Anyám faragott belőlem tudóst, bár ő erről mit sem sejtett. Az összes többi brooklyni zsidó édesanya azt kérdezte gyermekétől iskola után: »Na, tanultál ma valami érdekeset?« De nem így az én anyám. Ő mindig mást kérdezett: »Izzy, volt ma jó kérdésed?« Ez a különbség tett engem tudóssá!"
Donald Sheft

,,Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvígasztalják a hallgató felet."
Blaise Pascal

,,Nincsen nagyobb fájdalom annál, mintha az ember azt látja, hogy egy kivételes képességű ember utat tévesztett és elzüllött."
Nietzsche

,,Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás."
Márai Sándor

,,Mint észrevétlenül álomba hull az ember,
úgy hull ifjúkorból a férfikorba át;
már múltja van s leül szemközt komoly szeszekkel
s apányi lett körötte már egyre több barát.

Apa és kisfia most együtt látogatják,
s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt,
ki érti még lobos szívének sok kalandját,
s kijátsszák lent a padlón hintázó időt."
Radnóti Miklós

,,Hogy meggyőzőek legyünk, hihetőknek kell lennünk.
Hogy hihetők legyünk, hitelt érdemlőknek kell lennünk.
Hogy hitelt érdemlők legyünk, az igazat kell mondanunk."
Edward R. Murrow

,,Ha komolyat tréfálva mondok,
Az igazságon mit se rontok.
- S ha komoly szóval néha játszom,
Nem lettem más - csak annak látszom."
Goethe

,,Ha törődsz vele, hogy mire becsülnek, értékes emberekhez kapcsolódj, mert jobb egyedül, mint rossz társaságban."
George Washington

,,A pesszimista az olyan ember, akinek mindig igaza van, de nincs öröme benne."
Teller Ede

,,Mindenki barátja nem barátom nekem."
Moliére

,,Ahol szeretetre méltó egyéniségedet nem eresztik be, ott hassál jó példáddal."
Mahatma Gandhi

,,Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt:
Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének.
Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak, ideje a bontásnak és ideje az építésnek.
Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak.
Ideje a kő eldobálásának és ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek és ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Ideje a keresésnek és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.
Ideje az eltépésnek és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
Ideje a szeretetnek és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak és ideje a békének.
Mi haszna van a munkálkodónak abból, hogy fáradozik?"
Prédikátor könyve

,,Nietzsche azt mondja, hogy minden igazi emberben egy gyermek van elrejtve, aki játszani akar. »Miért lenne elrejtve?« - kérdezi feleségem."
Konrad Lorenz

,,Féltékenykedni annyi, mint megalázni magamat, és őt."
Lev Tolsztoj

,,Az utat, mely a célhoz elvezet, magadnak kell megválasztanod, s neked kell végigjárnod azt. Ha tévedtél, sosem késő visszafordulnod, hogy új ösvényre térve ismét nekivágj. Ettől szép minden rejtvény, s ettől szép maga az élet is."
G. Nagy László

,,Az emberi szellem a forrása minden művészi alkotásnak és minden találmánynak. Az életet emberhez méltóvá azok teszik."
Bogsch Árpád

,,Csak egy vagyok, de vagyok; nem tehetek meg bármit, de valamit tehetek; s minthogy nem tehetek meg bármit, nem fogok elzárkózni attól, amit megtehetek."
Edward E. Hale

,,Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább.

Íme, amit tanultam:

1. Ossz meg mindent másokkal!
2. Ne csalj a játékban!
3. Ne bánts másokat!
4. Mindent oda tégy vissza, ahonnan elvetted!
5. Rakj rendet magad után!
6. Ne vedd el a másét!
7. Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
8. Evés előtt moss kezet!
9. Húzd le a vécét!
10. Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
11. Délutánonként szundíts egyet!
12. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!
13. Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növény felfelé, és senki nem tudja, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk.
14. Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a magocska is - mind meghalnak egyszer. Mi is."
Robert Fulghum

,,Ha a szívedben él a törődés valaki más iránt, nyert ügyed van."
Maya Angelou

,,Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."
Albert Schweitzer

,,A szeretet gyógyítja az embert - azt is, aki adja, azt is, aki kapja."
Dr. Karl Menninger

,,A gyermektársaság gyógyír a lélekre."
Dosztojevszkij

,,A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat."
Nikosz Kazantzakisz

,,Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást."
Ralph Waldo Emerson

,,A dolgok nem változnak, csupán másként látjuk őket."
Carlos Castaneda

,,Az igazi áldás gyakran fájdalom, veszteség és csalódás képében jelenik meg; de ha győzzük kivárni, hamar megmutatkozik tényleges alakjában is."
Joseph Addison

,,Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály elszántságomat fokozza."
Leonardo da Vinci

,,Minél nagyobb az akadály, annál dicsőségesebb a legyőzése."
Moliére

,,Az emberi tapasztalás csodálatos gazdagsága veszítene valamit kielégülést nyújtó örömteliségéből, ha nem lennének leküzdendő korlátok. A csúcsra érve korántsem éreznénk olyan remekül magunkat, ha nem kellene előbb sötét mélységeken felülemelkednünk."
Helen Keller

,,A siker egyik titka az, hogy ne hagyjuk legyőzni magunkat a pillanatnyi megtorpanásoktól."
Mary Kay

,,Megtanultam fokozott óvatossággal használni a »lehetetlen« szót."
Wernher von Braun

,,Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is... Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet... Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről."
Paracelsus

,,Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű; jól csak a szívével lát az ember. Ami lényeges, az a szemnek láthatatlan."
Antoine de Saint-Exupéry

,,Társadalmi szempontból talán a családalapítás a legnagyobb szolgálat, amelyet ki-ki hazája és az egész emberiség javáért tehet."
George Bernard Shaw

,,Lényed oly hangosan beszél, hogy nem hallom tőle, amit mondasz."
Ralph Waldo Emerson

,,Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra,
hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk."
Richard Bach

,,Mihelyt a gyermek énképe javulni kezd, jelentős változást észlelhetünk az eredményeiben, de ennél sokkal fontosabb, hogy olyan gyermeket látunk magunk előtt, aki jobban élvezi az életet."
Wayne Dyer

,,Jobb, ha felkészülten hiába várjuk a lehetőséget, mintha a lehetőség készületlenül talál."
Whitney Young

,,Törődjünk a történetekkel, amelyeket hallunk, és tanuljuk meg továbbadni őket azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Olykor az ételnél is jobban kell egy-egy történet az életben maradáshoz. Ezért plántálunk történeteket egymás emlékezetébe. Így gondoskodunk magunkról."
Barry Lopez

,,Gyermekünk nem a tőlünk kapott anyagi javakra emlékezik majd, hanem a szeretetre, amellyel körülvettük."
Richard L. Evans

,,A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél."
Benjamin Franklin

,,Nemzedékünk legnagyobb felfedezése az, hogy az ember hozzáállása megváltoztatásával az életét is megváltoztathatja."
William James

,,Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. Legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink."
J.W. Teal

,,Ha aszerint bánsz valakivel... amilyennek képességei alapján lennie kéne, hát azzá is válik."
Goethe

,,Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk."
Mark Twain

Ó, nem az a legborzasztóbb, ha fiatalon halok meg, hanem az, ha hetvenöt éves koromig élek, s mégsem éltem soha igazán."
Martin Luther King

,,A történelem bebizonyította, hogy a legnevezetesebb győztesek rendszerint nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség."
B.B. Forbes

,,Akinek nincs problémája, az kiesett a játékból."
Elbert Hubbard

,,A csönd és nyugalom nem fejleszti a jellemet. Csak a szenvedés és megpróbáltatás nyomán erősödik a lélek, tisztul az éleslátás, támad fel az ambíció és jön el a siker."
Helen Keller

,,Ne nézz vissza haraggal, se előre félelemmel, inkább tekints körül józanul!"
James Thurber

,,... minden káoszban van kozmosz is,
minden rendetlenségben rend is rejlik,
s minden önkényben folyton ott a törvény,
mert mindaz, ami hat,
ellentéten alapszik."
C.G. Jung

,,Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk."
Sokrates

,,Életünk első 40 éve a szöveg, a következő 30 évünk a kommentár, amely megtanít a szöveg igazi értelmére, összefüggésére, finomságára, valamint tanulságára. Akárcsak egy álarcosbál végén, mikor a maszkokat levették."
Schopenhauer

,,Tudom, az igazság szenvedést okoz; látni talán annyi, mint meghalni. Sebaj! szemem: csak nézz!"
Jean Marie Guyau

,,Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messziről, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit. ... Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogy belülről süketek a világ hangjai iránt."
Márai Sándor

,,A másokra való hatás sikere abban rejlik, hogy figyelembe vesszük a másik ember szempontjait, s a dolgokat egyszerre nézzük az ő oldaláról meg a magunkéról."
Henry Ford

,,Ahol az írott történelem megszűnik, ott kezdődnek a szájhagyományok, ahol ezek végződnek ott beszélni kezdenek az épületek romjai, ahol ezek is elhallgatnak, ott megszólal a föld."
Széchenyi István

,,Az otthonunkban reánk leselkedő veszélyek közül előkelő helyet foglalnak el azok az esetek, amikor vendégünk a könyvespolcot veszi szemügyre.
Többnyire nem attól ijedünk meg, hogy az illető mérlegre tesz minket, s könyveink elárulják ízlésünket. Sok ember tulajdonképpen örülne, ha a vendég megszemlélné a könyvtárát, aztán unott legyintéssel vagy lekicsinylő arccal hátat fordítana. De sajnos, általában a vendég sötét gondolatokról árulkodó tekintete úgy mustrálgatja könyveinket, mint a lányokat a házibuliban.

A vészjósló pillanat akkor következik el, amikor a vendég tekintete megakad egy könyvön. Ilyenkor a szívverésünk is eláll. Látogatónk teste megfeszül, keze kinyúlik abba az irányba, ahová tekintete mered. Dermedten bámulunk magunk elé. A vendég mosolyog. Már előre halljuk a kérdést: Ugye, kölcsönadod ezt a könyvet? (Miért is ne? Igaz, hogy ezt a könyvet egy párizsi utcai könyvárusnál fedeztem föl 1959 áprilisában, miután előzőleg már évek óta kerestem több földrészen is; igaz, hogy megjelöltem azokat az oldalakat, ahol olyan részletek vannak, amelyek az életemnél is fontosabbak nekem; igaz, ha csak megérintem ezeket az oldalakat, valamilyen titokzatos, prousti módon felidézik első szerelmemet, legszebb álmaimat. Hát megtagadhatnám tőled, hogy mindettől megfossz? Felháborodhatok-e azon, hogy a könyvet sohasem fogom visszakapni, és ha mégis, én már öreg leszek; te megtartottad az úri becsületszavadat, a könyv viszont úgy fog kinézni, mintha a kutya szájából húzták volna ki? Hogy kölcsönadom-e?)

- Hát persze. Remélem, tetszeni fog.
- Köszönöm. Egy hét múlva visszahozom.
- Szívesen. Nem sürgős. (Mindkettő hazugság.)"
Roger Rosenblatt

,,Az erkölcsös magatartás egyetlen értelme, hogy nem okoz másoknak felesleges szenvedést, és csillapítja az értelmetlen kínokat. Ez az erkölcs alfája és omegája."
Popper Péter

,,Aki valakit megszégyenít, úgy, hogy az arcába kergeti a vért, az annyi, mint ha megölné."
Ószövetség

,,Milyen csodálatos módon találunk vigaszt veszteségeinkben! És milyen csodásan fojtjuk máskor könnyekbe a nyereségünket!"
Shakespeare

,,A nők mindent megbocsátanak annak, akit szeretnek, még a bűnt is. De semmit se bocsátanak meg annak, akit nem szeretnek, még az erényt sem!"
Balzac

,,A műveltség jósorsban ékesség, balsorsban menedék."
Arisztotelész

,,Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről, hanem ami a saját szívéből ered: A gonosz gondolatok, a gonosz vágyak s az alantas érzések. A rossz, a negatív, a gonosz belül van. Megszabadulni tőle csakis önismerettel, más szóval önmagunkkal való szembesüléssel lehet."
Müller Péter

,,Amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd soha mással."
Konfuciusz

,,Ne gyűlölj senkit: az bűnös pazarlás az energiával. Próbáld meg figyelmen kívül hagyni azt a személyt és bizonyítsd be, hogy nem tud téged megsérteni."
Shirley Conran

,,Egy jó beszélgetés mindig új szellemi kalandokra csábít. Hiszen minden beszélgetés az élő szó egy-egy kalandos története is egyben. A szó kalandja azonban a megértés. A megértésé pedig a csönd."
Gyarmati László

,,A magaslatok felé törő küzdelem egymaga elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet."
Camus

,,Egyetlen ember sem viselhet sokáig egy arcot a maga számára és egy másikat a sokaság számára anélkül, hogy végül ne jöjjön zavarba, melyik arca is az igazi."


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 119
Tegnapi: 197
Heti: 781
Havi: 2 874
Össz.: 1 259 823

Látogatottság növelés
Oldal: Új idézetek II.
i d é z e t e k *_* - © 2008 - 2018 - szomruidezetek.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: elfelejtelek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »